Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapia on tavoitteellista toiminnallisin menetelmin tapahtuvaa kuntoutusta. Toimintaterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti nuorta kuunnellen ja kunnioittaen. Terapia totetuu hänen omassa ympäristössään. Terapiamenetelmät valitaan yhdessä nuoren kanssa hänen mielenkiinnonkohteidensa, motivaationsa ja tavoitteidensa mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuoren valmiuksia ja taitoja selviytyä mahdollisiman laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti arjessaan riippumatta mahdollisista toimintakyvyn rajoituksista.

 

Toimintaterapian avulla tuetaan mm.

- psyykkisiä voimavaroja, tunne-elämän, minäkuvan tai itsetunnon haasteita

-harjoitellaan kaupassa asiointia, opetellaan toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

-löytämään mielekäs harrastus tai vapaa-ajan toimintaa

- arkisten taitojen opettelua, kuten ruoanlaittoa tai liikkumista julkisissa kulkuvälineissä

 

Lisätietoja toimintaterapiasta www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta, etuuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista www.kela.fi