top of page

Nuorten ja aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

 

Toimintaterapia on tavoitteellista toiminnallisin menetelmin tapahtuvaa kuntoutusta. Toimintaterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti asiakasta ja hänen perhettään kuunnellen ja kunnioittaen. Terapian toteuttamisen ympäristö vaihtelee asiakkaan toiveen, tavoitteiden ja tarpeiden mukaan toimintaa yksilöllisesti soveltaen. Terapia toteutuu usein asiakkaan omassa merkityksellisessä ympäristössä, jolloin taitojen siirtyminen arkeen onnistuu sujuvammin. 

 

Terapiamenetelmät valitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen mielenkiinnonkohteidensa, motivaationsa ja tavoitteidensa mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan valmiuksia ja taitoja selviytyä mahdollisiman laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti arjessaan riippumatta mahdollisista toimintakyvyn rajoituksista.

 

Toimintaterapian avulla tuetaan mm.

- psyykkisiä voimavaroja, tunne-elämän, minäkuvan tai itsetunnon haasteita

-harjoitellaan kaupassa asiointia, opetellaan toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

-löytämään mielekäs harrastus tai vapaa-ajan toimintaa

- arkisten taitojen opettelua, kuten ruoanlaittoa tai liikkumista julkisissa kulkuvälineissä

-tuetaan koulussa, opiskelussa tai työssä suoriutumista

Teen Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta,  toimintaterapiaa, nuorten ja aikuisten kanssa. Asiakkaani ovat kuntoutuksessa pääasiassa neuropsykiatrian, psykiatrian ja kehitysviiveiden haasteiden vuoksi. Kommunikointi terapiassa onnistuu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä tukiviittomien avulla.

 

Toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta seuraavien kuntien alueella: Salo, Paimio, Somero, Sauvo, Marttila, Koski TL, Kemiönsaari. Toimintaterapiasopimus on tehty Kelan kanssa suomenkielisen toimintaterapian osalta. Käytössäni on tarvittaessa toimitilat Halikossa nuorten ja aikuisten toimintaterapiakäyntejä varten. Toimitiloissa ei käytetä terapiassa eläimiä, eikä avustajakoiran tuominen vastaanotolle ole mahdollista allergiasyiden vuoksi. 

Asiakaspaikkatilanteesta päivittyvää tilannetietoa lisää yhteystiedot, asiakastilanne-osiosivulla

1.1.2024 alkaen asiakkaan on mahdollista saada kotitalousvähennystä kotona tai vapaa-ajanasunnolla toteutettavasta toimintaterapiapalvelusta. Vuonna 2024 korvattava määrä on 60 % yritykselle maksettavasta kotona tuotetun palvelun hinnasta.

Lisätietoja toimintaterapiasta www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta, etuuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista www.kela.fi

Tilakuva_edited_edited_edited.jpg
bottom of page