top of page
Lyhytterapia, terapeuttinen valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä keskustelutukea, jossa pyritään auttamaan asiakasta selvittämään omia arjen haasteitaan vahvuuksiin perustuen. Asiakasta autetaan oivaltamaan asioita, näkemään onnistuneita ajatusmalleja ja löytämään ratkaisuelementtejä, joita hänellä jo on. Lyhytterapeuttinen keskustelutuki auttaa yhdessä löytämään uusia polkuja ja näkökulmia haasteellisten tai muutosta vaatien tilanteiden edessä, olivatpa ne sitten mihin tahansa elämänalueeseen liittyviä.

 

Lyhytterapeuttinen terapia/valmennus voi kestää yhdestä tapaamiskerrasta useampaan tapaamiseen, sen perusteella, miten asiakas itse kokee löytäneensä itselleen riittävästi ratkaisuja. Lyhytterapeuttiseen terapiaan/valmennukseen ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse olla yhteydessä terapeuttiin. Asiakkaan tietoja ei kirjata omakantaan, joten asiat jäävät aina vain asiakkaan ja terapeutin väliksi luottamuksellisiksi asioiksi.  

Terapeuttina olen saanut vuosien aikana kohdata ihmisten kanssa monenlaisiin hyvin henkilökohtaisiin asioihin liittyviä vaikeuksia, jonka vuoksi luottamuksellisuus, eettisyys ja turvallinen läsnäoleva kohtaaminen ovat minulle erityisen tärkeitä asioita terapeuttisessa yhteistyössä. Ihmisen oman toiveikkuuden ylläpitäminen ja lisääminen sekä muutostavoitteeseen pyrkivä eteneminen ovat keskeisiä askelia ratkaisujen löytämisessä.

Olet lämpimästi tervetullut terapeuttiseen keskusteluun etäyhteyksillä tai puhelimitse. 

Vapaita terapiakeskusteluaikoja voi kysyä sähköpostilla sylvi.lyyra@gmail.com

 Kun ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi,

hän usein oivaltaa itse, 

mikä tie vie hänet päämääräänsä. 

Wild Path
Metsäkuva_edited.jpg
bottom of page