top of page
Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on suunniteltu tukemaan kokonaisvaltaisesti lasta, nuorta tai aikuista, jotta selviytyminen arjen haasteista omien vahvuuksien avulla olisi mahdollista. Valmennuksessa on tavoitteena löytää yhdessä asiakkaan/perheen kanssa ratkaisun avaimet haasteisiin voimavara- ja ratkaisukeskeisesti positiivisen psykologian viitekehystä mukana kantaen.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita.  Monesti neuropsykiatristen oireiden taustalla ovat synnynnäiset tekijät, mutta taustalla voi olla myös joku vamma. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta katsotaan olevan hyötyä koko perheelle ja silloin kutakin perheenjäsentä valmennetaan perheen yhteisen arjen sujuvoittamiseksi. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvät myös päihde- ja mielenterveyshaasteiden kanssa elävät ihmiset.

Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa uskomaan omiin kykyihinsä ja auttamaan itse itseään. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän elämän 

hallitsemiseen. 

Tavoitteina neuropsykiatrisessa valmennuksessa voi olla esimerkiksi:

  • erityispiirteiden työstäminen

  • itsetuntemuksen- ja luottamuksen vahvistaminen

  • sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu

  • toiminnanohjailutaitojen kehittyminen

  • opiskeluissa edistyminen

  • arjen taitojen haltuunotto

Neuropsykiatrista valmennusta voi saada yksityisesti maksaen tai mahdollisesti julkisen puolen maksusitoumuksella esim. kaupungin sosiaalipalveluiden kautta.

IMG_2417.JPG
bottom of page