Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka auttaa asiakasta selviytymään laadukkaammin itsestä huolehtimisen, työn ja vapaa-ajan osa-alueilla. Toimintaterapiassa pyritään asiakaslähtöisesti ja toiminnallisin menetelmin saavuttamaan toimintakykyisempää arkielämää.

 

Toimintaterapia perustuu asiakkaan vahvuuksien, motivaation, mielekiinnonkohteiden ja haasteiden yhteensovittamiseen. Toimintaterapian avulla voidaan edistää ihmisen valmiuksia ja taitoja selviytyä paremmin ja laadukkaammin elämässään.

 

 

 

 

 

Lisätietoja toimintaterapiasta www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta, etuuksista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista www.kela.fi